top of page
 • รูปภาพนักเขียนThe Precious Luxury Home Builder

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ 2567

เปิดฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เสริมดวงชะตารับความร่มเย็น

16 กุมภาพันธ์ 2567 / about-us 

blog ( บ้านดี รับสร้างบ้าน /ThePrecious  ) เปิดฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เสริมดวงชะตารับความร่มเย็น

 

หากถามถึงฤกษ์ในการย้ายเข้าบ้านใหม่ ย่อมเป็นฤกษ์มงคลตามที่เห็นสมควรเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น อยู่แล้วมีความสุขตลอดทั้งปี หากต้องการฤกษ์ดีที่ลงรายละเอียดที่มากขึ้นนั้น แนะนำให้นำวัน เดือน ปี เกิด ของเจ้าบ้านมาหาฤกษ์ร่วม เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกฤกษ์ดีนั่นเอง

ฤกษ์ คือ เวลาที่กำหนดหรือคาดว่าจะให้ผล ซึ่งมักนิยมใช้ในทางดี สำหรับเรื่องที่อยู่อาศัยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องฤกษ์มงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน หรือลงเสาเอก ในทางโหราศาสตร์ก็มี 4 ฤกษ์ที่จัดอยู่ใน “บูรณะฤกษ์” ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีที่เหมาะแก่งานมงคล ดังนี้


 • ราชาฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ

 • ภูมิปาโลฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร งานขึ้นบ้านใหม่ เปิดห้างร้านอาคาร

 • มหัทธโณฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ ปลูกสร้างอาคาร เปิดห้างร้านอาคาร

 • เทวีฤกษ์  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง งานขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่างๆ

 

ปี 2567 เป็นปีของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็นฤกษ์ดีของการย้ายบ้านใหม่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยและครอบครัวให้อยู่อย่างร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน หากครอบครัวไหนที่กำลังมองหาฤกษ์ยามมงคลสำหรับย้ายบ้านใหม่ ทาง The precious ของเราก็ขออัพเดทฤกษ์มงคลประจำปี 2567 ดังนี้


ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567

 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567

 • วันพุธที่ 17 มกราคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567

 • วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 29 มกราคม  2567


 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

 • วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567


 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

 • วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567


 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567

 • วันพุธที่ 3 เมษายน 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567

 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

 • วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567

 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

 • วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567


 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567

 • วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

 • วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567

 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคาม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคาม 2567

 • วันพุธที่ 14 สิงหาคาม 2567

 • วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคาม 2567

 • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคาม 2567

 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคาม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคาม 2567


 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2567

 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2567

 • วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567

 • วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567

 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2567

 • วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567

 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567

 

ฤกษ์มงคลย้ายเข้าบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567

 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567

 • วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567


 

เมื่อเรารู้ว่า ฤกษ์ดี ฤกษ์ไหนมงคลเหมาะกับการย้ายเข้าบ้านใหม่ในปี 2567 นี้ ก็สามารถเลือกวันที่ต้องการขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคนด้วยนั่นเอง ทั้งนี้เดอะพรีเชียส โดย บ้านดี รับสร้างบ้าน จากประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้าครบวงจรนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ทั้งในเรื่องของการออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้าน ออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน และรับเหมาก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคารพร้อมส่งมอบงานจริงมามากกว่า 1,000 หลัง ผ่านการแนะนำและบอกต่อความประทับใจจากลูกค้า วันนี้เราเติบโตและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับลูกค้าผู้มีเกียรติและรับสร้างบ้านคุณภาพในระดับสูงต่อไป เราขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกบริษัทรับออกแบบบ้านให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ

************************************************************************************************

Where​ Dream come Home.

Youtube : ThePrecious

Line : bdprecious

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page